KINAHANGLAN BA ANG KUDLIT KUNG MOTAKDO OG DUHA KA PULONG?

Walay balaod nga nag-ingon nga sayop ang paggamit og kudlit kung motakdo og duha ka pulong. 

Sa pormal nga pagkasulat, kinahanglan ang kudlit -- sanglit kung motakdo ka sa pulong nga "bugnaw nga" kay suwaton kini ngadto sa "bugnaw'ng". Pero hinumdumi nga ang bulawanong balaod sa estilo sa panuwat mao ang pagmatngon sa consistency. Busa, kung desidido ka mogamit og kudlit, kinahanglang consistent ang imong paggamit niini sa tibuok nimo sinuwat. 

Pero basi sa akong namatikdan, medyo hugaw ug kuti kung tumanon nato ni. Kay kung mosulat ka pananglit sa "imong" kay kinahanglan aduna kiniy kudlit sa tunga -- "imo'ng" nga gikan sa pulong nga "imo" ug "nga". O kaha ang "maong" kay sulaton pud nga "mao'ng" isip tinakdo sa "mao" ug "nga".

Busa ang alternatibo nga paagi aron di ka hibudlayan og matngon niini kay ang pag-abandona niini. Sama sa gibasura nato ang mga stress o umlaut sa mga vowel sound kung mosuwat ta, nagtuo kong naanad na ang tigbasa karon kung ugaling isalikway nato ang kudlit.